مروری بر مدلسازی، پایداری و کنترل ربات‌های بال‌زن

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت

2 گروه کنترل دانشکده هندسی برق دانشگاه علم وصنعت ایران