تاریخچه ماموریت های علمی اکتشافی گیاهی: اهداف و فناوری ها

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

مرکز زیست فضا و محیط زیست، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

چکیده

پیشرفت های اخیر در زمینه فناوری و ساخت فضاپیماهای جدید، راه را برای مطالعه دقیق تر گیاهان در محیط واقعی فضا هموار نمود. مطالعه رشد، نمو و تکوین گیاهان در فضا از دهه 1950 توسط روس ها و آمریکایی ها آغاز شده است. در دهه 1970، اولین آزمایشات گیاهی در رابطه با اثرات طولانی مدت میکروگراویتی بر گیاهان در فضاپیمای اسکای لب ایالات متحده آمریکا و ایستگاه فضایی سالیوت روسیه انجام شد. اخیرا ناسا زیستگاه گیاهی پیشرفته را بر روی ایستگاه بین المللی فضایی نصب نموده است. سیستم تصویربرداری پیشرفته طیف، سیستم تحویل مواد مغذی مداری منفعل و تحقیقات بیولوژیک در جعبه های ویژه- واحد تثبیت پتری دیش از جمله فناوری ها نوین ناسا برای مطالعات گیاهی و پرورش گیاهان در فضا می باشند. بنابراین هدف از ماموریت های علمی اکتشافی در حوزه علوم گیاهی: 1. تحقیقات بنیادین به منظور گسترش مرزهای دانش در زمینه زیست شناسی گیاهی و 2. توسعه یک سیستم پشتیبان حیات پایدار مبتنی بر گیاهان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات