نحوه تشکیل قطرات ناشی از تنفس، سرفه و عطسه در بیماران مبتلا به کووید-19 و نقش پوشیدن ماسک در کنترل شیوع آن

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، کدپستی: ۱۴۵۸۸۸۹۶۹۴

چکیده

گسترش ناگهانی کووید-19 در جهان توجه همگان را به خود جلب نموده است. بعلاوه، به دلیل ناشناخته بودن و عدم وجود روش های درمانی قطعی، توصیه سازمان جهانی بهداشت و سایر نهادهای درمانی مبنی بر ارائه راهکارهای غیردارویی جهت کنترل این ویروس می‌باشد. در همین راستا، یکی از روش‌های پیشنهادی استفاده از ماسک‌ در طول دوران این همه‌گیری جهانی بعنوان ابزاری جهت کنترل پخش قطرات تنفسی می-باشد. لذا، در این مقاله ابتدا به بررسی فرآیندهای تنفسی مانند تنفس، صحبت، عطسه و سرفه از دیدگاه مهندسی و نقش آن در انتشار ویروس پرداخته شده ‌است. بعلاوه، با کمک علم مکانیک سیالات عددی نحوه تشکیل قطرات تنفسی و عملکرد آنها در انتقال بیماری‌های واگیردار تنفسی مورد بررسی قرارگرفته است. سپس، به ضرورت استفاده از ماسک و نقش آن در کاهش انتقال ویروس پرداخته شده -است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات