بررسی تاثیر رفتار رئولوژی پیشرانه ژل بر مشخصه های اتمیزاسیون انژکتور جریان پیچشی

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 مهندسی شیمی، مجتمع شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 مهندسی شیمی، مجتمع شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک استر، تهران، ایران

3 مهندسی هوافضا، دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

پیشرانه‌های ژل به علت برخورداری از مزایای هر دو پیشرانه‌ جامد و مایع آینده امید بخشی در کاربردهای هوافضایی دارند. پیشرانه‌های ژل پیشرانه‌های مایعی هستند که خواص رئولوژیکی آن‌ها با افزودن ژل‌کننده و برخی افزودنی‌ها تغییر می‌کند. خواص رئولوژیکی پیشرانه تاثیر زیادی بر اتمیزاسیون آن دارد، لذا در این مقاله ضمن معرفی خواص رئولوژیکی پیشرانه‌ ژل، به تاثیر خواص این پیشرانه بر اتمیزاسیون در انژکتور پیچشی پرداخته شده و برخی نکات مهم جهت طراحی انژکتور پیچشی، به منظور افزایش کیفیت اتمیزاسیون پیشرانه ژلی، ارائه شده است. نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان دادند که بالا بودن ویسکوزیته اولیه پیشرانه ژل نسبت به پیشرانه مایع مادر موجب افزایش ضریب تخلیه، اندازه قطر قطرات و طول شکست صفحات ژل و کاهش زاویه پاشش در انژکتور پیچشی می‌شود. با توجه به خاصیت نازک شوندگی برشی پیشرانه ژل، به منظور بهبود اتمیزاسیون پیشرانه ژل، طراحی انژکتور پیچشی باید بگونه‌ای باشد که نرخ برش بیشتری به پیشرانه ژل جهت کاهش ویسکوزیته اولیه آن اعمال کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات