مطالعه صدای منتشرشده محفظه احتراق توربین گاز مدل هنگام چسبیدگی شعله به سرمشعل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده هوافضا ، دانشگاه صنعتی شریف ، تهران ، ایران

چکیده

در این مقاله مطالعه میدان جریان یک محفظه احتراق توربین گاز مدل در حالت سرد برای حالت معمول و چسبیدگی شعله به سرمشعل به روش تجربی و با شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ انجام شده است. ابعاد هندسی پلنیوم و نتایج اندازه‌گیری تجربی صدای محفظه بیانگر تولید صدایی با فرکانس نزدیک به رزونانس پلنیوم دارد. برای بررسی اثر میدان جریان، از نتایج عددی برای حالت معمول و شعله چسبیده استفاده شده است. نتایج عددی نشان می‌دهد، تغییر نسبت هوا میان چرخاننده بیرونی و داخلی به متمایل شدن لایه برشی خروجی به سرمشعل و ایجاد جت کواندا منجر می‌شود. میدان جریان حاصل از شبیه‌سازی عددی نشان می‌دهد در حالت چسبیدگی شعله، ناحیه جریان بازگشتی داخلی سرعت‌های منفی کوچک‌تر به خود می‌گیرد و ناپایداری لایه برشی در خروجی نازل بیرونی و گردابه‌های آن در اثر چسبیدگی جریان به دیواره از بین می‌روند. حذف ناپایداری لایه برشی در خروجی یکی از نازل‌ها می‌تواند عامل حذف یکی از دو فرکانس پایه نوسانات در اندازه‌گیری‌های تجربی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات