طراحی فیلتر فشرده دو مودی با پاسخ فرکانسی نامتقارن برای کاربرد در مخابرات ماهواره‌ای

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان مهندسی برق و کامپیوتر- دانشکده شریعتی- دانشگاه فنی و حرفه ای استان تهران- ایران

2 پژوهشگاه هوافضا

10.22034/jtae.2022.129872

چکیده

این مقاله بر طراحی فیلترهای مایکروویو با پاسخ فرکانسی نامتقارن با یک صفر انتقال در فرکانسهای پایین یا بالای باند عبور متمرکز است که از نظر اندازه فیزیکی کوچک سازی شده‌اند تا الزامات حجمی و جرمی ماموریتهای فضایی را برآورده سازند. فشرده سازی فیلتر ارایه شده در این مقاله با استفاده از حفره‌های تشدید استوانه‌ای دو مودی به دست آمده است. بعلاوه، نشان می‌دهیم که با وجود این که طراحی فیلترها به خصوص فیلترهایی با یک صفر انتقال در پایین باند عبور با استفاده از حفره‌های تشدید با سطح مقطع مستطیلی کاملاً چالش برانگیز است، فیلترهای با کارایی بالا با صفرهای انتقال در پایین یا بالای باند عبور می توانند به راحتی با استفاده از حفره های استوانه ای دو مودی پیاده‌سازی شوند. همچنین، نشان می‌دهیم که تغییر موقعیت صفر انتقال از پایین به بالای باند عبور با حداقل تغییرات در تنظیمات و ابعاد فیزیکی فیلتر قابل انجام است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات