مروری بر اهمیت و چالش‌ها و روش‌های ملاقات و اتصال مداری

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا / دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/jtae.2022.306883.1205

چکیده

در این مقاله، مسئله ملاقات و اتصال مداری به‌عنوان یک المان کلیدی و با اهمیت که دارای کاربردهای اساسی و مهم نیز در حوزه فضایی بوده، مورد مطالعه قرار گرفته است. درنتیجه هدف اصلی این مقاله بیان کلیات و بخش‌های مهم یک مأموریت ملاقات و اتصال است. در این مقاله اهمیت و نمونه‌هایی از کاربرد مسئله معرفی و سپس مراحل مشترک در یک مأموریت ملاقات و اتصال مداری، رویکردهای حل مسئله و روش‌های پرکاربرد نیز بیان شده‌اند. یک بخش با اهمیت در مأموریت ملاقات و اتصال کنترل سامانه است. بنابراین کنترل‌کننده‌های پرکاربرد در این مسئله و برخی از مزایا و معایب آن‌ها بیان شده و کنترل همزمان موقعیت و وضعیت نیز به‌عنوان یک چالش مهم مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه برخی از رویکردها و سنسورهای متداول ناوبری در یک مسئله ملاقات و اتصال مداری معرفی شده و در نهایت مثال‌ها و نمونه‌هایی از تجهیزات آزمایشگاهی، به‌عنوان یک ابزار مهم ارائه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات