نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مخابرات، اداره مهندسی الکترونیک هواپیمایی، فرودگاه بین المللی مهرآباد، تهران ، ایران

2 دانشجوی کارشناسی الکترونیک هواپیما، دانشکده صنعت هواپیمایی ، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده صنعت هواپیمایی، تهران، ایران

چکیده

امروزه تمام ارگان‌ها و سازمان‌های هوانوردی جهان از جمله  ایکائو  به دنبال راه‌حل‌هایی جهت رفع بحران کمبود فضای پروازی، رشد ترافیک هوایی جهانی و فراهم کردن ایمنی پروازها هستند. نگرش کارایی محور در بحث ناوبری (PBN) که یک جهش از ناوبری مبتنی برسیستم به ناوبری مبتنی بر عملکرد است. این نگرش راه‌حلی است که می‌تواند مشکلات ناشی از افزایش تعداد پروازها و شلوغی مسیرهای هوایی را بهبود بخشد. طرح‌های پروازی PBN از طریق اجرای RNP و RNAV پیاده‌سازی می‌شود. برای استفاده از این طرح‌ها در گیرنده FMS هواپیماها چندین حسگر ورودی در نظر گرفته شده است. مهم‌ترین حسگر ورودی GNSS است. این سنسور، به صورت پیوسته از عملیات PBN پشتیبانی می‌کند. با این حال، سرویس‌های GNSS در برابر اثرات جوی و نویزهای عمدی  آسیب‌پذیر هستند. در این مقاله، فرصت‌ها و چالش‌های مربوط به استفاده از DME به‌عنوان منبع جایگزین برای موقعیت‌یابی، ناوبری و زمان‌بندی ( PNT) در غیاب خدمات GNSS مورد بحث قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

[1]     Hamidzade delarzi, Z., "Doing Revision of the Modern FMS Navigation System and Analysis of Its Input Sensors", B.Sc. Thesis, CATC, 2019 (In Persain).
[2]     ICAO, “Annex 10, Chapter 3, Volum 1”, 2009.
[3]     Lufthansa Technical Training GmbH, “Training Manual A319 / 320 / 321- ATA 34 Navigation Radio Navigation”, 2001.
[4]     ATR Training Centre, “TRAINING HANDOUT T1 42-400I500 and 72-212A (600 VARIANT) -ATA 34 NAVIGATION”, 2015.
[5]     ICAO, DOC 9849, Global Navigation Satellite System (GNSS) Manual, 2nd Edition, 2013.
[6]     ICAO, “DOC 9613, Performance-based Navigation (PBN) Manual”, 4th Edition, 2013.
[7]     Engineering and Maintenance Training Department, “FMS Training Manual”, 2014.
[8]     Lufthansa Technical Training GmbH, “Training Manual A319 / 320 / 321-ATA 22 Autoflight”,1999.
[9]     ATR Training Centre, “TRAINING HANDOUT T1 42-400I500 and 72-212A (600 VARIANT) - ATA 22 AUTO FLIGHT CONTROL SYSTEM”, 2015.
[10]  Eurocontrol, “Guidance Material for P-RNAV Infrastructure Assessment”, Vol. 1, No. 2, pp. 11-32, 2008.
[11]  ICAO, “DOC 8168, Part III, Section1, Chapter 3, Volum 2”, 2008, pp. 567-575
[12]  ICAO, “DOC8168, Part II, Section 3, Chapter 2, Volum 1”, pp. 247-248, 2006.
[13] Nikhil Verma, Md Rejwanul Haque, “DME-DME Network and Future Air Traffic Capacity”, Journal of Modern Science and Technology, Vol. 1, No. 1, pp.45-51, 2013.