علمی- ترویجی
طراحی قانون هدایت بهبود یافته در حضور دینامیک عملگر با ایده گام به عقب

علی یوسف پور؛ ولی اله غفاری

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1399، صفحه 10-1

چکیده
  در این مقاله، با در نظر گرفتن دینامیک عملگر به طراحی قانون هدایت در یک مسئلة هدایت دو بعدی پرداخته شده است. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از رویکرد گام به عقب، روش هدایت تناسبی به‌گونه‌ای تغییر داده شده تا پایداری سیستم حلقة بسته با وجود دینامیک عملگر تضمین شود. از این‌رو، سعی بر آن است که عملکرد حلقة هدایت (برای مثال مشخصات ...  بیشتر

علمی- ترویجی
بهینه‌سازی دوسطحی: مرور مقالات، روش‌ها و کاربردهای آن در مهندسی هوافضا

سیدمحمدباقر ملائک؛ هدی مودب

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1399، صفحه 26-11

چکیده
  روش بهینه‌سازی دوسطحی زمانی مطرح می‌شود که مسئله هدف دارای دو تصمیم‌گیرنده با سلسله مراتب مختلف باشد. در چنین مسائلی، روابط بهینه‌سازی سطح زیرین در محدوده قیود سطح بالاتر مؤثر هستند و تفکیک آنها از همدیگر امکان‌پذیر نیست. مسائل بهینه‌سازی دوسطحی گستردگی و کاربرد زیادی در موضوعات مرتبط با حمل و نقل کالا و مسافر و در کل مسائل تصمیم ...  بیشتر

یادداشت تحقیقاتی
مطالعه تأثیر مکش جریان هوا بر حباب جدایش در میدان جریان اطراف یک استوانة مستطیلی

سعید کاوس فر؛ امیر رستمی

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1399، صفحه 34-27

چکیده
  در این مقاله میدان جریان اطراف یک استوانة مستطیلی دوبعدی به صورت عددی شبیه‌سازی و اثرات مکش جریان در ناحیة حباب جدایش بررسی شده است. هدف برآورد میزان تأثیر مکش بر ابعاد حباب جدایش است. میدان جریان به صورت دو بعدی، تراکم ناپذیر، مغشوش و پایا تحلیل شده است. برای شبکه‌بندی میدان حل از نرم‌افزار گمبیت و برای تحلیل عددی از نرم‌افزار فلوئنت ...  بیشتر

علمی- ترویجی
فناوری آنتن‌های شفاف و نقش ویژه آن‌ها در کاربردهای فضایی

نگین کوروسدری؛ زهرا شاطریان؛ علی کرمی هرستانی

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1399، صفحه 44-35

چکیده
  این مقاله به بررسی آنتن‌های شفاف به عنوان راه‌ حلی برای حل مشکلاتی مانند زیبایی، آیرودینامیک بودن آنتن در کاربردهای مختلف و نقش آن در کاربردهای فضایی می‌پردازد. در این مقاله، دو دستة کلی آنتن‌های شفاف بررسی شده است. در دستة اول، ساختار آنتن که در آنتن‌های متداول معمولاً از فلزات ساخته می‌شود، با استفاده از تکنولوژی فیلم نازک و ...  بیشتر

علمی- ترویجی
توسعة پهپادهای غیرنظامی در ایران و چالش‌های پیش روی آن

حمید کاظمی؛ سمانه الهیان

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1399، صفحه 64-45

چکیده
  سرعت بالای رشد بهره‌برداری از پهپادها، سرمایه‌گذاری‌های دولت‌ها برای توسعة زیرساخت‌های لازم برای گسترش این فناوری، تنوع کاربردها و مزایای حاصل از نتایج عملی استفاده از این فناوری در هر یک از کاربردها، بیانگر جایگاه ویژة این فناوری در آینده است. از سوی دیگر، ویژگی‌های ساختاری و حرکتی این وسایل پرنده موجب شده تا بهره‌برداری از ...  بیشتر

علمی- ترویجی
بررسی سامانة DME/DME به عنوان پشتیبان سیستم‌های GNSS در فرودگاه‌های ایران

محسن کاظمی؛ زهرا حمیدزاده دلرزی؛ سید محمد رشتیان

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1399، صفحه 80-65

چکیده
  امروزه تمام ارگان‌ها و سازمان‌های هوانوردی جهان از جمله  ایکائو  به دنبال راه‌حل‌هایی جهت رفع بحران کمبود فضای پروازی، رشد ترافیک هوایی جهانی و فراهم کردن ایمنی پروازها هستند. نگرش کارایی محور در بحث ناوبری (PBN) که یک جهش از ناوبری مبتنی برسیستم به ناوبری مبتنی بر عملکرد است. این نگرش راه‌حلی است که می‌تواند مشکلات ناشی از ...  بیشتر