نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

چکیده

سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) یکی از مباحث ویژه در علم مهندسی الکترونیک و مخابرات است و عملکرد صحیح سیستم‌ها منوط به رعایت الزامات مربوط به آن است. این موضوع در سامانه‏های فضایی اهمیت مضاعفی پیدا می‏کند. در این مقاله، بخش اول یک نوشتار دو قسمتی پیرامون مبحث سازگاری الکترومغناطیسی در سامانه‏های فضایی ارائه‌شده است. اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع و لزوم در نظرگرفتن ملاحظات مربوطه از ابتدایی‏ترین فازهای طراحی بیان شده است. همچنین، به حوزه‏های مختلف EMC، از جمله به منابع نویز، روش‌های انتقال نویز و روش‌های ایمن‏سازی در برابر آن اشاره شده است. علاوه‌براین، مهم‌ترین استانداردهای جهانی در حوزه EMC و به‌طور خاص استانداردهای نظامی و فضایی معرفی شده‏اند. در نهایت، اقدامات سیستمی مورد نیاز و ملاحظات و توصیه‏های طراحی در سطح سیستم ارائه شده‏اند. این موارد شامل روش‌ها و ملاحظات زمین‏سازی، مسائل مربوط به حفاظ‏سازی (شیلدسازی)، از جمله اثربخشی حفاظ، پدیدة تشدید، جاذب‌ها و درزبندهای EMC و ملاحظات مربوط به «کابل‌ها و کانکتورها» است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Electromagnetic Compatibility in Space Systems (Part I)

نویسنده [English]

  • Mahmoud Talafi Noghani

Assistant Professor, Aerospace Research Institute, Ministry of Science, Research, and Technology.Tehran.Iran

چکیده [English]

Electromagnetic compatibility (EMC) is an important subject in electronics and communications. The proper performance of a system is very much dependent on meeting EMC requirements. This is more important in space systems. In this paper, the first part of a two-part text about EMC in space systems is presented. The importance of the subject and the necessity to take the EMC considerations into account from the very beginning phases of the system design is discussed. The three main EMC subject areas: sources of noise, noise transfer paths, and immunity methods are mentioned. The most important global military and space EMC standards are presented. System level actions and design considerations are also mentioned. Theses include: grounding methods, shielding and related topics, such as shielding effectiveness, shield resonance, absorbers, EMC gaskets and issues regarding wirings, cables, and connectors. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electromagnetic Compatibility
  • Space Systems
  • Electromagnetic Compatibility Standards
  • System Level Design
 
[1]      Leach, R.D. and Alexander, M.B., “Electronic Systems Failures and Anomalies Attributed to Electromagnetic Interference”, NASA Reference Publication 1374, July 1995.
[2]      Harland, D.M. and Lorenz, R.D., Space Systems Failures: Disasters and Rescues of Satellites, Rockets and Space Probes, Springer Praxis, 2005.
[6]      Pierce Jr., J.D., “Electromagnetic Compatibility (EMC) Requirements for Military and Commercial Equipment”, M.Sc. Thesis, Naval Postgraduate School, Monterey, California, 2009.
[7]      Military Standard, Electromagnetic Compatibility Requirements for Space Systems, MIL-STD-1541A, 1987.
[8]      Military Standard, Electromagnetic Compatibility and Grounding Requirements for Space System Facilities, MIL-STD-1542B, 1991.
[9]      Space and Missile Systems Center Standard, Electromagnetic Compatability Requirements for Space Equipment and Systems, SMC Standard SMC-S-008, 2008.
[10]   Standard, Electromagnetic Compatibility Requirements for Space Equipment and Systems,AIAA S-121A-2017, 2017.
[11]   ESA Requirements and Standards Division, Space Engineering, Electromagnetic Compatibility, ECSS-E-ST-20-07C, Rev. 1, 2012.
[12]   Engineering Practice Study, Results Of Detailed Comparisons of Individual EMC Requirements and Test ProceduresDelineated in Major National and International Commercial Standards with Military Standard MIL-STD-461E, DoD/Industry Electromagnetic Environmental Effects Standards Committee, 2001.
[13]   Space Engineering Electromagnetic Compatibility Handbook, ECSS-E-HB-20-07A, European Cooperation for Space Standardization, Noordwijk, Netherlands, 2012.
[14]   Electrical Grounding Architecture for Unmanned Spacecraft, NASA-HDBK-4001, Feb 17, NASA Stennis Space Center, Saint Louis, 1998.
[15]   Armstrong, K. “Design Techniques for EMC–Part 4: Shielding”, EMC Compliance Journal, avialeble at: http://www.compliance-club.com/archive/old_archive/990810.htm,  2006-2009.
[16]   Williams, T., “EMC for Product Designers: Fifth Ed.”, Newnes, Elsevier, Boston, 2017.
[17]   Ott, H.W., Electromagnetic Compatibility Engineering, John Wiley & Sons, N ew York, 2009.