نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

کارشـناس ارشـد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

کامپوزیت­ یا مواد مرکب رده­ای از مواد پیشرفته هستند که در آن­ها از ترکیب مواد ساده به منظور ایجاد موادی جدید با خواص مکانیکی و فیزیکی برتر استفاده شده است. ساختار سازه‌های کامپوزیتی معمولاً از به هم پیوستن اعضا جهت انتقال و تحمل نیروهای وارده حاصل می‌شود. استفاده از مواد مرکب نیازمند درک صحیحی از این مواد می­باشد می­باشد. در این میان محدودیتی برای طراحی و استفاده از این ماده در ساخت قطعات وجود دارد.  اتصالات به علت حساسیت زیاد در برابر انتقال بار، تمرکز تنش و ناهمگونی طرفین اتصال، یکی از مهم­ترین اجزا در سازه‌های کامپوزیتی هستند. اتصالات انواع متفاوتی دارند که هر کدام از این اتصالات دارای نقاط قوت و ضعف می­باشند که با توجه به آن مورد استفاده قرار می­گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Composite Material and Composite Joint

نویسنده [English]

  • sara keypour sangsari

M. Sc., Faculty of Aerospace Engineering, Semnan University، Semnan، Iran

چکیده [English]

A composite is commonly defined as a combination of two or more distinct materials, to create a new material with properties that cannot be achieved by any of the components acting alone. The growing use of composites for structural applications has made a thorough understanding of the behavior of composite joints in various applications. Joints are critical elements in composite due to their stress concentration. Composite joint is one of the most important part of structure. There are different types of joint, each of them has its own pros and cons and use in various applications and environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite
  • Stress Concentration
  • Joint
[1] Javidfar, F., Mahmoodi, A., Mirkhani, H., Analysis and Design of Composite Strucrures, Cultural Publishing Ayah Foundation, 2003.
[2] Stuart Milne (2014) Nanocomposites in Aerospace, Available at: https://www.azonano.com/article.aspx? ArticleID=3258 (Accessed: ).
[3] Jawed, A., “Presentation on Composite,” Available: [on Line]: https://www.slideshare.net/aqibjawed/composites-60981354(Accessed), 2016.
[4] Veinthal, Renno. “Application of Materials,” Available: [on line], https://www.ttu.ee/public/s/ Sustainable_Energetics/materials/Applications_of_Materials/Application_of_Materials-Veinthal.pdf
[5] Mohseni Shakib, M., “Analysis & Design of laminate composite structures,” Imam Hossein University, 1993.
[6] Puchała, K., Szymczyk, E. and Jachimowicz, J., “About Mechanical Joints Design in Metal-Composite Structure,” Journal of KONES, Vol.19, 2012, pp. 381-390.
[7] Asgari Mehrabadi, F., Fracture Analysis in Adhesive Composite Material/Aluminum Joints, (Thesis M. Sc.), Tabriz University, 2011.
[8] Soliman, G.N., Adhesive Overlap Joints, Master of Engineering (Hons.) thesis, Department of Civil and Mining Engineering, University of Wollongong, 1995. http://ro.uow.edu.au/theses/2417
[9] Composite Joining and Joints, Available, [on Line]: www.cirmib.ing.unitn.it/Compositi/textbookCOMP/19.pdf (Accessed: ).
[10] Alaattin, A. and Husnu Dirikolu, M., “The effect of stacking sequence of carbon epoxy composite laminates on pinned-joint strength,” Composite Structures, Vol. 62, No. 1 , 2003, pp. 107-111.
[11] Majid, M., Afendi, M., Lieh, W. and Hafizan, K., “Strength of Composites Hybrid Joint” ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol. 11, No. 1, 2016, pp. 216-221.