نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

دکتـری، پژوهشـگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

چکیده

تلاش برای ساخت موشک‌ها در اوایل قرن 12 میلادی وجود داشت. اما فعالیت‌های جدی و علمی در این زمینه، در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی آغاز شدند. نتیجۀ این فعالیت‌ها، عاقبت در سال 1942 به ساخت موشک با سوخت مایع انجامید. بعد از جنگ جهانی دوم، این فعالیت‌ها عمدتاً در ایالات متحدۀ آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی (آن زمان) ادامه یافتند که منجر به ساخت یک سری از موشک‌های بزرگ شدند که بعدها اصلاح، تکمیل و پیشرفته‌تر شدند و امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از نقطه‌های اوج این پیشرفت‌های موشکی، موشک زحل 5 بود که باعث محقق شدن رؤیای سفر فضایی در بین سال‌های 1969 تا 1972 و رسیدن پای انسان بر روی کرۀ ماه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Program for Development of Rockets and Space Probes

نویسنده [English]

  • Ahmadreza Aliakbari

PhD, Aerospace Research Institute, Ministry of Science, Research, and Technology، Tehran، Iran

چکیده [English]

At the beginning of the 12th century, numerous attempts were made to build rockets; however, serious scientific activities began in the late nineteenth and early twentieth centuries. These activities eventually led to the construction of liquid fuel rockets in 1942. After the Second World War, most of these activities continued in the United States and in the (then) Soviet Union, resulting in the construction of a series of large rockets that were later modified, completed and further developed. A highlight of this rocket development was the Saturn rocket, which realized the dream of space travel between 1969 and 1972 and brought man to the moon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probe
  • Launcher
  • Spacecraft
  • Launch
  • Space flight
[5] Available, [on line]: https://en.wikipedia.org/wiki/ V-2_rocket
[6] Available, [on line]: https://www.planet-wissen.de /technik/ weltraumforschung/sonden_und_raketen/index.html
[8] Available, [on line]: https://www.planet-wissen. de/technik/ weltraumforschung/sonden_ und_ raketen/index.htm
[9] Available, [on line]: https://en.wikipedia.org/wiki/ Shock_wave
[10] Available, [on line]: https://en.wikipedia.org/wiki/ Skylab
[11] Available, [on line]: https://en.wikipedia.org/wiki/ Vostok _%28rocket_family%29
[14]Available, [on line]: https://en.wikipedia.org/wiki/ Ariane_5
[15] ] Available, [on line]: https://en.wikipedia.org/wiki/ Envisat
[16]Available, [on line]: https://www.planet-wissen.de/technik/ weltraumforschung/sonden_und_ raketen/pwietriebwerkstestsinlampoldshausen100.html
[17]Available, [on line]: https://en.wikipedia.org/wiki/ Vulcain
[18]Available, [on line]: https://www.planet-wissen.de/technik/weltraumforschung/sonden_und_raketen/pwietriebwerkstestsinlampoldshausen100.html
[20]Available, [on line]: https://www.planet-wissen. de/technik/ weltraumforschung/sonden_ und_ raketen/pwietriebwerkstestsinlampoldshausen100.html
[22]Available, [on line]: https://en.wiktionary.org/ wiki/taikonaut
[23] Available, [on line]: https://en.wikipedia.org/wiki/ Long_March_5
[26] Available, [on line]: https://en.wikipedia.org/wiki/ Chang'e_5
[27]https://www.welt.de/wirtschaft/ article 161015002/Der-Wachwechsel-im-All-hat-begonnen.html
[31]Available, [on line]: https://en.wikipedia.org/wiki/ Buzz_Aldrin
[32]Available, [on line]: http://www.fr.de/wissen/ astronomieraumfahrt/ raumfahrt-nasa-astronauten-koennten-2020-auf-dem-mond-landen-a-784404