نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

دکتـری، پژوهشـگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

چکیده

تلاش برای ساخت موشک‌ها در اوایل قرن 12 میلادی وجود داشت. اما فعالیت‌های جدی و علمی در این زمینه، در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی آغاز شدند. نتیجۀ این فعالیت‌ها، عاقبت در سال 1942 به ساخت موشک با سوخت مایع انجامید. بعد از جنگ جهانی دوم، این فعالیت‌ها عمدتاً در ایالات متحدۀ آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی (آن زمان) ادامه یافتند که منجر به ساخت یک سری از موشک‌های بزرگ شدند که بعدها اصلاح، تکمیل و پیشرفته‌تر شدند و امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از نقطه‌های اوج این پیشرفت‌های موشکی، موشک زحل 5 بود که باعث محقق شدن رؤیای سفر فضایی در بین سال‌های 1969 تا 1972 و رسیدن پای انسان بر روی کرۀ ماه شد.

کلیدواژه‌ها

[5] Available, [on line]: https://en.wikipedia.org/wiki/ V-2_rocket
[6] Available, [on line]: https://www.planet-wissen.de /technik/ weltraumforschung/sonden_und_raketen/index.html
[8] Available, [on line]: https://www.planet-wissen. de/technik/ weltraumforschung/sonden_ und_ raketen/index.htm
[9] Available, [on line]: https://en.wikipedia.org/wiki/ Shock_wave
[10] Available, [on line]: https://en.wikipedia.org/wiki/ Skylab
[11] Available, [on line]: https://en.wikipedia.org/wiki/ Vostok _%28rocket_family%29
[14]Available, [on line]: https://en.wikipedia.org/wiki/ Ariane_5
[15] ] Available, [on line]: https://en.wikipedia.org/wiki/ Envisat
[16]Available, [on line]: https://www.planet-wissen.de/technik/ weltraumforschung/sonden_und_ raketen/pwietriebwerkstestsinlampoldshausen100.html
[17]Available, [on line]: https://en.wikipedia.org/wiki/ Vulcain
[18]Available, [on line]: https://www.planet-wissen.de/technik/weltraumforschung/sonden_und_raketen/pwietriebwerkstestsinlampoldshausen100.html
[20]Available, [on line]: https://www.planet-wissen. de/technik/ weltraumforschung/sonden_ und_ raketen/pwietriebwerkstestsinlampoldshausen100.html
[22]Available, [on line]: https://en.wiktionary.org/ wiki/taikonaut
[23] Available, [on line]: https://en.wikipedia.org/wiki/ Long_March_5
[26] Available, [on line]: https://en.wikipedia.org/wiki/ Chang'e_5
[27]https://www.welt.de/wirtschaft/ article 161015002/Der-Wachwechsel-im-All-hat-begonnen.html
[31]Available, [on line]: https://en.wikipedia.org/wiki/ Buzz_Aldrin
[32]Available, [on line]: http://www.fr.de/wissen/ astronomieraumfahrt/ raumfahrt-nasa-astronauten-koennten-2020-auf-dem-mond-landen-a-784404