نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه هوافضـا، دانشـکدة مهندسـی مکانیـک، دانشـگاه تربیت مدرس ،تهران ، ایران

2 استادیار، پژوهشـگاه هوافضـا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

3 استاد، دانشکدة مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران

چکیده

در سال­های آتی، تحولی شگرف در حمل و نقل درون شهری پدیدار خواهد شد. این تحول، با ورود تاکسی­های هوایی و وسایل پرندة دیگر همراه خواهد بود. در این مقاله، ابتدا مقدمه­ای در خصوص الزام استفاده از این سیستم آورده شده است. رایج­ترین طرح‌های مورد استفاده برای این تاکسی­ها، هواپیماهای کوچک عمود پرواز می­باشد که از پیشرانش الکتریکی یا هیبریدی استفاده می­کند. این هواپیماها، به‌دلیل نیاز به فضای کم برای برخاستن و فرود آمدن و آلایندگی عملیاتی پایین و ایمنی بالا، به شدت مورد علاقة طراحان واقع شده­ است. در ادامه، طرح­های شرکت­های صاحب­نام فعال در این حوزه بررسی می‌شود. موانعی در راه عملیاتی شدن و ورود تاکسی­های هوایی به بازار وجود دارد که به صورت کامل در 11 مورد بررسی می­شود و سپس برای رفع آنها، راه‌حل­هایی ارائه می­شود. هدف پژوهش، معرفی این نوع مدرن از تاکسی­های هوایی و ارائه­ی راه­حل­هایی برای راهیابی آن­ها به بازار به منظور سه­‌بعدی شدن محیط حمل­ و نقل است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of Vertical Take-off and Landing Air Taxis with Electric and Hybrid Propulsion Systems

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Edalatpour 1
  • Zoheir Saboohi 2
  • Fathollah Ommi 3

1 M.Sc., Aerospace Engineering Group, Faculty of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University، Tehran، Iran .

2 Assistant Professor, Aerospace Research Institute, Ministry of Science, Research, and Technology،Tehran، Iran

3 Professor, Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares Universit ، Tehran، Iran .

چکیده [English]

A prodigious revolution will be happened in urban public transportation in future years. This revolution will be along with entrance of air taxis and other flying vehicles. firstly, in this paper an introduction about obligation of using this system is presented. Most frequent designs for this air taxis are small vertical take-off and landing aircrafts with electric or hybrid propulsion systems. These aircrafts are noteworthy for designers due to the need for low space to take-off and landing and also they have low operational emissions and high safety furthermore, designs of well-known companies are investigated. Some obstacles are existed in arrival of these air taxis into marketing plans that will be investigated in 11 items and some solutions will be presented for them. The aim of this study is to introduce modern air taxis and presents some solutions for entering to the market in order to have 3D transportation environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air Taxi
  • VTOL Aircraft
  • Electric Propulsion
  • Hybrid Propulsion
  • 3D Transportation
[1]    Holden, J. and Goel, N., “Fast-Forwarding to a Future of On-Demand Urban Air Transportation,” Uber White Paper, 2016.
[2]    Edalatpour, A., Ommi, F. and Saboohi, Z., “An Investigation of Modern Vertical Take-off and Landing Air Taxis with Electric Propulsion,” International Conference on General Aviation, Kish Island, Iran, 2018 (In Persian).
[3]    M. Hoehner, Ch., E. Barlow, Carolyn, Allen, P. Schootman, M., “Commuting Distance, Cardiorespiratory Fitness, and Metabolic Risk,” American Journal of Preventive Medicine, vol. 42, 2012, pp. 571-578.
[4]    D. Patterson, M., Conceptual Design of High-Lift Propeller Systems for Small Electric Aircraft, (PHD Thesis), Georgia Institute of Technology, 2016.
[5]    Gohardani, A.S., “A synergistic Glance at the Prospects of Distributed Propulsion Technology and the Electric Aircraft Concept for Future Unmanned Air Vehicles and Commercial/Military Aviation,” Progress in Aerospace Sciences, vol. 57, 2013, pp. 25-70.
[6]    The World’s First Manned, Fully Electric and Safe VTOL, Acessed 4 October 2018, Available: [on line],  https://www.volocopter. com/en/product/
[7]    Lilium Jet, Acessed on 20September 2018, Available: [on line], http://evtol.news/aircraft/ lilium/
[8]    M. Stoll, A., Bevirt, J. Percy P. Pei, Edward V. Stilson, “Conceptual Design of the Joby S2 Electric VTOL PAV,” Aviation Technology, Integration, and Operations Conference, Atlanta, Georgia, 2014.
[9]    Ehang 184 Autonomous Aerial Vehicle, Acessed on 12 September 2018, Available: [on line],  http://www.ehang.com/ehang184
[10] Cora Air Taxi, Acessed on 6 October 2018, Available: [on line], https://www.engadget. com/2018/10/16/kitty-hawk-cora-air-new-zealand/
[11] Vahana, the Self-Piloted, eVTOL aircraft from A³ by Airbus, Successfully Completes First Full-Scale Test Flight, Acessed on 6 October 2018, https://www. airbus.com/newsroom/press-releases/en/2018/02/ vahana--the-self-piloted--evtol-aircraft-from-a--by-airbus--succ.html
[12] Rolls-Royce is the latest to develop a flying taxi, Acessed on 3 October 2018, https://www. engadget.com/2018/07/15/rolls-royce-evtol-flying-taxi/
[13] Elevate, U., Acessed on 1 October 2018, https://www.engadget.com/2018/05/08/uber-air-taxi-prototype-elevate/
[14] Boeing Next Test, Acessed on 2February 2019, https://www.extremetech.com/extreme/284461-boeing-tests-autonomous-flying-taxi
[15] Aston Martin Debuts Volante Vision Concept VTOL Aircraft, Acessed on 5 October 2018, http://www.thedrive.com/tech/22201/aston-martin-debuts-volante-vision-concept-vtol-aircraft
[16] Introducing a New Type of Aircraft, Acessed on 18 September 2018, http://www.xtiaircraft. com/trifan-600/
[17] Edalatpour, A.H, Ommi, F. and Saboohi, Z., “An Investigation of Alternative Design for Personal Helicopters and Jets”, International Conference on General Aviation, Kish Island, Iran, 2018 (In Persian).
[18] Pasada, J.A., “Advances, Challenges and Future of All-Electric Aircraft,” 7th European Conference for Aeronautics and Space Sciences, 2017.
[19] XTI Aircraft Company, Acessed on 2 October 2018, https://www.startengine.com/xti
[20] XTI TRIFAN 600 Draws The Curious at NBAA, Acessed on 12 October 2018, https://www. aopa.org/news-and-media/all-news/2017/october/11/xti-trifan-600-draws-the-curious-at-nbaa
[21] Benjamin J. Brelje and Joaquim, R.R.A. Martins, “Electric, Hybrid, and Turboelectric Fixed-wing Aircraft: A Review of Concepts, Models, and Design Approaches,” Progress in Aerospace Sciences, 2018.
[22] Siemens exceptional Electric Aircraft Motor, Acessed 10 October 2018, https://wordle sstech.com/siemens-exceptional-electric-aircraft-motor/
[23] Bijewitz, J., Seitz, A. and Hornung, M., “A Review of Recent Aircraft Concepts Employing Synergistic Propulsion-Airframe Integration,” 30th Congress of the international Council of the Aeronautical Sciences, Daejeon, Korea, 2016.
[24] Thauvin, J., Barraud, G., Budinger, M., Leray, D. and et.al. “Hybrid Regional Aircraft: A Comparative Review of New Potentials Enabled by Electric Power,” 52nd AIAA/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference, Salt Lake City, 2016.
[25] M. Stoll, A., Bevirt, J.B., D. Moorel, M., J. Fredericks, W. and K. Borer, N., “Drag Reduction Through Distributed Electric Propulsion,” Aviation Technology, Integration, and Operations Conference, Atlanta, Georgia, 2014.
[26] M. Stoll, A., “Comparison of CFD and Experimental Results of the LEAPTech Distributed Electric Propulsion Blown Wing, Aviation Technology,” Integration and Operations Conference, Dallas, Texas, 2015.
[27] M. Stoll, A. V. Stilson, E., Bevirt Ben, J. and Sinha, P., “A Multifunctional Rotor Concept for Quiet andEfficient VTOL Aircraft,” Aviation Technology, Integration and Operations Conference, Los Angeles, California, 2013.
[28] K. Borer, N., D. Patterson, M., K. Viken, J. and et.al., “Design and Performance of the NASA SCEPTOR Distributed Electric Propulsion Flight Demonstrator,” 16th AIAA Aviation Technology, Integration, and Operations Conference, Washington, D.C., 2016.
[29] Kyle Chapman, P., “Design, Development and Evaluation of a Distributed Electric Propulsion Testbed Aircraft,” (Thesis M.Sc.), University of Illinois at Urbana-Champaign, 2018.
[30] Guo, R., Zhang, Y. and Wang, Q., “Comparison of Emerging Ground Propulsion Systems for Electrified Aircraft Taxi Operations,” Journal of Transportation Research Part C, vol. 44, 2014, pp. 98-109.