نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه هوافضـا، دانشـکدة مهندسـی مکانیـک، دانشـگاه تربیت مدرس ،تهران ، ایران

2 استادیار، پژوهشـگاه هوافضـا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

3 استاد، دانشکدة مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران

چکیده

در سال­های آتی، تحولی شگرف در حمل و نقل درون شهری پدیدار خواهد شد. این تحول، با ورود تاکسی­های هوایی و وسایل پرندة دیگر همراه خواهد بود. در این مقاله، ابتدا مقدمه­ای در خصوص الزام استفاده از این سیستم آورده شده است. رایج­ترین طرح‌های مورد استفاده برای این تاکسی­ها، هواپیماهای کوچک عمود پرواز می­باشد که از پیشرانش الکتریکی یا هیبریدی استفاده می­کند. این هواپیماها، به‌دلیل نیاز به فضای کم برای برخاستن و فرود آمدن و آلایندگی عملیاتی پایین و ایمنی بالا، به شدت مورد علاقة طراحان واقع شده­ است. در ادامه، طرح­های شرکت­های صاحب­نام فعال در این حوزه بررسی می‌شود. موانعی در راه عملیاتی شدن و ورود تاکسی­های هوایی به بازار وجود دارد که به صورت کامل در 11 مورد بررسی می­شود و سپس برای رفع آنها، راه‌حل­هایی ارائه می­شود. هدف پژوهش، معرفی این نوع مدرن از تاکسی­های هوایی و ارائه­ی راه­حل­هایی برای راهیابی آن­ها به بازار به منظور سه­‌بعدی شدن محیط حمل­ و نقل است.

کلیدواژه‌ها

[1]    Holden, J. and Goel, N., “Fast-Forwarding to a Future of On-Demand Urban Air Transportation,” Uber White Paper, 2016.
[2]    Edalatpour, A., Ommi, F. and Saboohi, Z., “An Investigation of Modern Vertical Take-off and Landing Air Taxis with Electric Propulsion,” International Conference on General Aviation, Kish Island, Iran, 2018 (In Persian).
[3]    M. Hoehner, Ch., E. Barlow, Carolyn, Allen, P. Schootman, M., “Commuting Distance, Cardiorespiratory Fitness, and Metabolic Risk,” American Journal of Preventive Medicine, vol. 42, 2012, pp. 571-578.
[4]    D. Patterson, M., Conceptual Design of High-Lift Propeller Systems for Small Electric Aircraft, (PHD Thesis), Georgia Institute of Technology, 2016.
[5]    Gohardani, A.S., “A synergistic Glance at the Prospects of Distributed Propulsion Technology and the Electric Aircraft Concept for Future Unmanned Air Vehicles and Commercial/Military Aviation,” Progress in Aerospace Sciences, vol. 57, 2013, pp. 25-70.
[6]    The World’s First Manned, Fully Electric and Safe VTOL, Acessed 4 October 2018, Available: [on line],  https://www.volocopter. com/en/product/
[7]    Lilium Jet, Acessed on 20September 2018, Available: [on line], http://evtol.news/aircraft/ lilium/
[8]    M. Stoll, A., Bevirt, J. Percy P. Pei, Edward V. Stilson, “Conceptual Design of the Joby S2 Electric VTOL PAV,” Aviation Technology, Integration, and Operations Conference, Atlanta, Georgia, 2014.
[9]    Ehang 184 Autonomous Aerial Vehicle, Acessed on 12 September 2018, Available: [on line],  http://www.ehang.com/ehang184
[10] Cora Air Taxi, Acessed on 6 October 2018, Available: [on line], https://www.engadget. com/2018/10/16/kitty-hawk-cora-air-new-zealand/
[11] Vahana, the Self-Piloted, eVTOL aircraft from A³ by Airbus, Successfully Completes First Full-Scale Test Flight, Acessed on 6 October 2018, https://www. airbus.com/newsroom/press-releases/en/2018/02/ vahana--the-self-piloted--evtol-aircraft-from-a--by-airbus--succ.html
[12] Rolls-Royce is the latest to develop a flying taxi, Acessed on 3 October 2018, https://www. engadget.com/2018/07/15/rolls-royce-evtol-flying-taxi/
[13] Elevate, U., Acessed on 1 October 2018, https://www.engadget.com/2018/05/08/uber-air-taxi-prototype-elevate/
[14] Boeing Next Test, Acessed on 2February 2019, https://www.extremetech.com/extreme/284461-boeing-tests-autonomous-flying-taxi
[15] Aston Martin Debuts Volante Vision Concept VTOL Aircraft, Acessed on 5 October 2018, http://www.thedrive.com/tech/22201/aston-martin-debuts-volante-vision-concept-vtol-aircraft
[16] Introducing a New Type of Aircraft, Acessed on 18 September 2018, http://www.xtiaircraft. com/trifan-600/
[17] Edalatpour, A.H, Ommi, F. and Saboohi, Z., “An Investigation of Alternative Design for Personal Helicopters and Jets”, International Conference on General Aviation, Kish Island, Iran, 2018 (In Persian).
[18] Pasada, J.A., “Advances, Challenges and Future of All-Electric Aircraft,” 7th European Conference for Aeronautics and Space Sciences, 2017.
[19] XTI Aircraft Company, Acessed on 2 October 2018, https://www.startengine.com/xti
[20] XTI TRIFAN 600 Draws The Curious at NBAA, Acessed on 12 October 2018, https://www. aopa.org/news-and-media/all-news/2017/october/11/xti-trifan-600-draws-the-curious-at-nbaa
[21] Benjamin J. Brelje and Joaquim, R.R.A. Martins, “Electric, Hybrid, and Turboelectric Fixed-wing Aircraft: A Review of Concepts, Models, and Design Approaches,” Progress in Aerospace Sciences, 2018.
[22] Siemens exceptional Electric Aircraft Motor, Acessed 10 October 2018, https://wordle sstech.com/siemens-exceptional-electric-aircraft-motor/
[23] Bijewitz, J., Seitz, A. and Hornung, M., “A Review of Recent Aircraft Concepts Employing Synergistic Propulsion-Airframe Integration,” 30th Congress of the international Council of the Aeronautical Sciences, Daejeon, Korea, 2016.
[24] Thauvin, J., Barraud, G., Budinger, M., Leray, D. and et.al. “Hybrid Regional Aircraft: A Comparative Review of New Potentials Enabled by Electric Power,” 52nd AIAA/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference, Salt Lake City, 2016.
[25] M. Stoll, A., Bevirt, J.B., D. Moorel, M., J. Fredericks, W. and K. Borer, N., “Drag Reduction Through Distributed Electric Propulsion,” Aviation Technology, Integration, and Operations Conference, Atlanta, Georgia, 2014.
[26] M. Stoll, A., “Comparison of CFD and Experimental Results of the LEAPTech Distributed Electric Propulsion Blown Wing, Aviation Technology,” Integration and Operations Conference, Dallas, Texas, 2015.
[27] M. Stoll, A. V. Stilson, E., Bevirt Ben, J. and Sinha, P., “A Multifunctional Rotor Concept for Quiet andEfficient VTOL Aircraft,” Aviation Technology, Integration and Operations Conference, Los Angeles, California, 2013.
[28] K. Borer, N., D. Patterson, M., K. Viken, J. and et.al., “Design and Performance of the NASA SCEPTOR Distributed Electric Propulsion Flight Demonstrator,” 16th AIAA Aviation Technology, Integration, and Operations Conference, Washington, D.C., 2016.
[29] Kyle Chapman, P., “Design, Development and Evaluation of a Distributed Electric Propulsion Testbed Aircraft,” (Thesis M.Sc.), University of Illinois at Urbana-Champaign, 2018.
[30] Guo, R., Zhang, Y. and Wang, Q., “Comparison of Emerging Ground Propulsion Systems for Electrified Aircraft Taxi Operations,” Journal of Transportation Research Part C, vol. 44, 2014, pp. 98-109.