نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

دکتـری، پژوهشـگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

چکیده

با شروع جنگ سرد و آغاز رقابت فضایی بین دو قطب ابرقدرت آن زمان (آمریکا و شوروی) و برای دستیابی به برتری و قدرت بیشتر، بشر به فضا راه یافت و توانست قدم بر روی کرۀ ماه بگذارد و ایستگاه‌‌های فضایی را جهت زندگی و پژوهش در فضا بنا نماید. البته این راه با خود چالش‌‌های زیادی را برای بشر به همراه داشت: رخداد فاجعه‌‌های ناگوار و از دست دادن جان‌‌ها در این راه، مواجه شدن با شکست‌‌ها در حین مأموریت‌ها، مشکلات دستیابی به فناوری ساخت موشک‌ها، غلبه بر مشکلات عبور از جو زمین، مشکلات ارسال موجود زنده به فضا و نیز سالم بازگرداندن مجدد آن موجود زنده بر روی زمین، دستیابی به ابزار و سفینه‌‌هایی که منجر به باقی گذاردن زباله در فضا نشوند، تنها بعضی از چالش‌‌هایی هستند که بشر در راه رفتن به فضا با آن‌ها روبرو گردیده است. اکنون انسان‌ها در صدد استفاده از ماه بعنوان پایگاهی می‌باشند تا بعد‌ها از آن برای رسیدن به مریخ استفاده نمایند. امروزه فناوری و دانش مربوط به فضا و نیز اعزام انسان به فضا دیگر تنها در انحصار دو ملت ابرقدرت آن زمان نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Human Spaceflight

نویسنده [English]

  • Ahmadreza Aliakbari

PhD, Aerospace Research Institute, Ministry of Science, Research and Technology، Tehran، Iran

چکیده [English]

The long-standing human desire to flight began with light balloons and planes. later, it was built and used to launch fast jets, missiles, and high-speed spaceships. As a result, human beings started to land and fly, as well as crossing the vast cores of the earth.there for, it was possible to know the worlds far and wide by Appling tools that were made by human. recently humans have built a station on the moon to step onto Mars. since achieving these developments was complicated, sometimes human efforts and missions in this way led to catastrophes and disastrous accidents. Man was able to step on the moon and built space stations to live and research in space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Spaceflight
  • Unmanned mission
  • Space Station
  • Space Race
  • Space Capsule
[1]Available, [online]: https://de.wikipedia.org/wiki/ Bemannte_Raumfahrt
[2] Available, [online]: https://en.wikipedia.org/ wiki/ Space_Race
[3]Available, [online]: https://en.wikipedia.org/wiki/ Project_Mercury
[4] Available, [online]: https://en.wikipedia. org/ wiki/ Laika
[5]Available, [online]: https://www.planet-wissen.de/ technik/weltraumforschung/bemannte_raumfahrt/index.html
[6]Available, [online]: https://www.planet-wissen.de/ technik/weltraumforschung/bemannte_raumfahrt/index.html
[7] Available, [online]: https://www.planet-wissen.de/ technik/weltraumforschung/bemannte_raumfahrt/index.html
[8]Available, [online]: https://en.wikipedia.org/wiki/ Voskhod_ %28spacecraft%29
[9]Available, [online]: https://www.planet-wissen.de/ technik/weltraumforschung/bemannte_raumfahrt/index.html
[10]Available, [online]: https://www.planet-wissen.de/ technik/weltraumforschung /bemannte_raumfahrt/index.html
[11]Available, [online]: https://www.deutschlandfunk. de/sergej-koroljow-mit-ihm-ist-die-sowjetische-raumfahrt.871.de.html? dram:article_id=342241
[12]https://www.planet-wiss Available, [online]: en.de/ technik/weltraumforschung/bemannte_raumfahrt/index.html
[13]Available, [online]: https://www.planet-wissen.de/ technik/weltraumforschung/bemannte_raumfahrt/index.html
[14]Available, [online]: https://www.planet-wissen.de/ technik/weltraumforschung/bemannte_raumfahrt/index.html
[15]Available, [online]: https://www.planet-wissen.de/ technik/weltraumforschung/astronaut/astronaut- katastrophen-100.html
[16]Available, [online]: https://www.planet-wissen.de/ technik/weltraumforschung/astronaut/astronaut-katastrophen-100.html
[17]Available, [online]: https://www.planet-wissen.de/ technik/weltraumforschung/astronaut/astronaut-katastrophen-100.html
[18]Available, [online]: https://www.planet-wissen.de/ technik/weltraumforschung/bemannte_raumfahrt/index.html
[19]Available, [online]: https://www.planet-wissen.de technik/ weltraumforschung/bemannte_raumfahrt/index.html
[20]Available, [online]: https://www.planet-wissen.de /technik/weltraumforschung/bemannte_raumfahrt/index.html
[21]Available, [online]:  https://de.wikipedia.org/wiki/ Bemannte_Raumfahrt
[22]Available, [online]:  www.astronautix.com/h/ hermes.html
[23]Available, [online]: http://www.esa.int/Our_ Activities/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/The_European_Space_Exploration_Programme_Aurora
[24]Available, [online]: https://www.raumfahrer.net/ news/ raumfahrt/18062012174903.shtml
[25]Available, [online]: https://de.wikipedia.org/wiki/ Bemannte_Raumfahrt
[26] Available, [online]: http://gadgetnews.net/127700/
[27] Available, [online]: http://gadgetnews.net/204937/
[28]www.planet-wissen.de/natur/weltall/mond/ pwieeuropaszukunftimweltraum 100.html
[29]Available, [online]: www.fr.de/wissen/ astronomieraumfahrt/raumfahrt-nasa-astronauten-koennten-2020-auf-dem-mond-landen-a-784404
[30]Available, [online]: www.zdf.de/nachrichten/heute/ bemannte-raumfahrt-trump-bejubelt--nasa-comeback-100.html.
[31]Available, [online]: https://www.zdf.de/nachrichten/ heute/bemannte-raumfahrt-trump-bejubelt--nasa-comeback-100.html