نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مخابرات، اداره مهندسی الکترونیک هواپیمایی فرودگاه بین المللی مهرآباد، تهران، ایران

2 کارشناس الکترونیک، فرودگاه مهرآباد

3 دانشجوی کارشناسی الکترونیک هواپیما، دانشکده صنعت هواپیمایی ، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله به بررسی نحوة پیاده‌سازی و اجرای ماژول FRTO  از طرح جامع ASBU که جدیدترین و آخرین سند هوانوردی ایکائو برای کمک به رفع نیاز‌های آتی صنعت هوانوردی و افزایش ظرفیت‌های عملیاتی با هدف بالا بردن ایمنی، صرفه اقتصادی و ظرفیت مسیر‌های‌ هوایی است، پرداخته شده است. ‌‌هدف از اجرای این ماژول استفاده بهینه از فضای پروازی در کشور ایران و منطقه خاورمیانه می‌باشد. ‌‌بنابراین، در بخش دوم این مطالعه زیر‌ساخت‌های ناوبری مورد نیاز را تشریح و سپس اقدامات لازم جهت اجرایی شدن این ماژول از دیدگاه PBN در TMA تهران مورد بررسی قرار گرفته است. ‌‌

کلیدواژه‌ها

[1] International Civil Aviation Organization (ICAO), 2013–2028 Global Air Navigation Plan, Doc 9750-AN/963, 4th Edition, Montréal, Canada, 2013. ‌‌
[2] International Civil Aviation Organization (ICAO), ASBU WORKING DOC, Montréal, Canada, 2016. ‌‌
[3]          International Civil Aviation Organization (ICAO), Performance-based Navigation (PBN) Manual, Doc. 9613-AN/937, 3rd Edition, Montréal, Canada, 2008. ‌‌
[4] International Civil Aviation Organization (ICAO), Manual on Global Performance of the Air Navigation System, Doc. 9883, Montréal, Canada, 2009. ‌‌
[5]          AIP ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, Aerodrome: Aerodrome Location Indicator and Name, AD 2 OIII IAC 0-1-1, WEF 16 AUG 18. ‌‌