طراحی ربات پرنده بر پایة پلتفرم تلفن هوشمند

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران، ایران.

2 کارشناس پژوهشی، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران، ایران.

چکیده

رشد و استفاده از تلفن‌های همراه هوشمند به موضوعی فراگیر در کشورهای مختلف تبدیل شده است. از سوی دیگر، یکی از فناوری‌های جدید و کاربردی که توانسته علاقمندان زیادی را به خود جلب کند، پهپادهای عمود پرواز غیرنظامی یا همان مولتیروتورها می‌باشد. قابلیت‌های متنوع و بعضاً منحصر بفرد ربات‌های پرنده (هواگردهای بدون سرنشین) در مقایسه با هواگردهای سرنشین‌دار، درکنار هزینه‌‌های عملیاتی به مراتب پایین‌تر این وسایل موجب افزایش بهره‌برداری و توسعة کاربردهای جدید ربات‌های پرنده طی سالیان اخیر شده است. یکی از راه‌های توسعه و کاربردی نمودن ربات‌های پرنده برای عموم مردم، کاهش هزینه تمام‌شده ربات‌های پرنده، دردسترس بودن و استفاده آسان و بدون آموزش‌های خاص برای این وسایل است. راه‌ حل پیشنهادی این مجموعه برای این موضوع، توسعه «ربات‌های پرنده موبایل‌پایه» است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]  PANADRONE, "XCRAFT," 2020. [Online]. Available: https://xcraft.io/. [Accessed 2020].
[2]  LG, "LG U Plus Drone Smartphone," 2020. [Online]. Available: http://www.uplus.co.kr. [Accessed 2020].
[3]  V. Kumar, "A Smartphone Is the Brain for This Autonomous Quadcopter," 2015. [Online]. Available: https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/drones/a-smartphone-is-the-brain-for-this-autonomous-quadcopter. [Accessed 2020].
[4]  P. Wong, D. Nguyen, A. Abukmail, R. Brown, R. Ryan and M. Pagnutti, "Low Cost Unmanned Aerial Vehicle Monitoring Using Smart Phone Technology," in 12th International Conference on Information Technology - New Generations, 2015.
[5]  R. Baud, "Androcopter," 2013. [Online]. Available: https://code.google.com/p/andro-copter/.
[6]  I. Mariano, I. D. and J. D. G. Elkaim, "Aerial Photography using a Nokia N95," in World Congress on Engineering and Computer Science, 2008.
[7]  S. Barman, R. R. Rouf, S. Islam and M. M. Hasan, "Proposed Design for Automated Agro-Quadcopter " Agro-ropter "," in 1st International Conference on Mechanical Engineering and Applied Science, Dhaka, Bangladesh, 2017.
[8]  S. Microchip, "Accelerometer and Gyroscopes Sensors: Operation, Sensing, and Applications," 2015. [Online]. Available: https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/5830.
[9]  R. Dahai, W. Lingqi, Y. Meizhi, C. Mingyang, Y. Zheng and H. Muzhi, "Design and analyses of a mems based resonant magnetometer," Sensors, vol. 9, no. 9, p. 6951, 2009.
[10]  N. M. Zimmerman, "FLIGHT CONTROL AND HARDWARE DESIGN OF MULTI-ROTOR SYSTEMS," Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, 2016.
[11]  M. Leccadito, "An Attitude Heading Reference System using a Low Cost Inertial," Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia, 2013.
[12]  R. Munguía and A. Grau, "A Practical Method for Implementing an Attitude and Heading Reference System," International Journal of Advanced Robotic Systems, vol. 11, no. 62, 2014.
[13]  M. Pettersson, "Extended Kalman Filter for Robust UAV Attitude Estimation," Linköpings universitet, Linköping, 2015.
[14]  K. P. HOPKINS, "LOW COST AHRS AND GPS/IMU INTEGRATION USING KALMAN FILTERING FOR AUTONOMOUS VEHICLE NAVIGATION," UNIVERSITY OF RHODE ISLAND, Ann Arbor, 2012.
[15] W. Li and J. Wang, "Effective Adaptive Kalman Filter for MEMS-IMU/Magnetometers Integrated Attitude and Heading Reference Systems," THE JOURNAL OF NAVIGATION, vol. 66, p. 99–113, 2013.