بررسی عددی و تحلیلی کارایی لاینر آکوستیکی جهت کنترل نویز موتور توربوفن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/پژوهشگاه هوافضا، پژوهشکده علوم و فناوری هوایی

2 پژوهشگر، پژوهشگاه هوافضا

چکیده

در این مقاله یکی از نمونه‌های رایج، لاینرهای حفره‌ای تاشو (به صورت L شکل) مورد بررسی قرار گرفته است. مزیت این هندسه کاهش فضای مورد نیاز برای به کارگیری لاینر ضمن حفظ عمق لاینر است. در مقاله حاضر از نرم افزار کامسول برای شبیه‌سازی عددی آکوستیک لاینر حفره‌ای تاشو در حالت دوبعدی استفاده شده و تاثیر ارتفاع سلول‌های لانه زنبوری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد افزایش ارتفاع سلول‌های لانه زنبوری در فرکانس‌های پایین ( f

کلیدواژه‌ها

موضوعات