چالش ها و فرصت های توسعه پهپادهای غیرنظامی در ایران

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسندگان

پژوهشکده مدیریت، حقوق و استانداردهای هوافضا- پژوهشگاه هوافضا- تهران- ایران

چکیده

سرعت بالای رشد بهره-برداری از پهپادها،سرمایه گذاریهایی که دولتها برای توسعه زیرساختهای لازم برای توسعه این فناوری نموده-اند، تنوع کاربردها و مزایایی که نتایج عملی استفاده از این فناوری در هر یک از کاربردها حاصل نموده، بیانگر جایگاه ویژه‌ای است که این فناوری میتواند در آینده داشته باشد. از سوی دیگر ویژگیهای ساختاری و حرکتی این وسایل پرنده موجب شده تا بهره‌برداری از آنها با نگرانیهای بسیاری در سطح دولتمردان برای حفاظت از داراییها و امنیت کشور ودر سطح عموم مردم برای حفظ حریم شخصی، همراه باشد. در مقابل فرصت-هایی که توسعه پهپادها برای دولت‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله اشتغالزایی، کاهش هزینه-ها، مدیریت سوانح و غیره فراهم میکند، موجب شده تا برنامه‌ریزیهای بلند مدتی برای رفع موانع پیش روی توسعه پهپادها انجام شود.از این رو در این مقاله تلاش میشود تا پس از بررسی و فرصتها و چالشهای پیش روی توسعه این فناوری در کشور، روشهای مطرح برای پاسخ به چالش مدیریت ترافیک پهپادها با جزئیات بیشتر بررسی شود.

کلیدواژه‌ها