آینده پژوهی در گیاه-فضا و سفرهای آینده فضایی

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده سامانه های فضانوردی، پژوهشگاه هوافضا

2 دانشگاه پلی تکنیک مادرید، اسپانیا.

3 گروه مهندسی هوافضا، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

چکیده

این مقاله با رویکرد آینده پژوهی و زیست فضا با توجه به گسترش علوم میان رشته ای به بررسی آینده سفرهای فضایی می پردازد. لذا متناسب با جهش های علمی و فناوری به خصوص در علوم میان رشته ای مانند زیست فضا و دانش آینده پژوهی به بررسی تغییر و تحولات سفرهای فضایی پرداخته شده است . محققان برای شناخت و ساختن آینده حضور انسان در فضا، نیازمند فهم سناریوهای محتمل در سفرهای فضایی آینده هستند. در مقاله حاضر به تاثیر پیشرفت های همسوی زیست شناسی و مهندسی هوا فضا در ارتقا دانش زیست فضا پرداخته شده است. در این راستا، سازمان های فضایی با طرح‌های مختلفی قصد اعزام و اسقرار انسان روی ماه و سیاره مریخ را دارند. لذا قصد کاشت گیاه در فضا به صورت مزارع فضایی از افق های آینده بشر امروز است که منجر به پیشرفت انسان در علوم مختلف می شود.

کلیدواژه‌ها