بررسی سامانه‌ی DME/DME به عنوان پشتیبان سیستم‌های GNSS در فرودگاه‌های ایران

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسندگان

1 معاون تجهیزات CNS اداره مهندسی الکترونیک فرودگاه بین المللی مهرآباد

2 کارشناسی الکترونیک هواپیمایی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری مهرآباد تهران

3 دکترای الکترونیک

چکیده

امروزه تمام ارگان‌ها و‌ سازمان‌های هوانوردی جهان از جمله‌ (ICAO ) به دنبال راه حل‌هایی جهت رفع بحران کمبود فضای پروازی، رشد ترافیک هوایی جهانی و فراهم کردن ایمنی پرواز‌ها هستند. نگرش کارایی محور، در بحث ناوبری (PBN ) که یک جهش از ناوبری System-Base به ناوبری Performance-Base می‌باشد، راه حلی است که می‌تواند مشکلات ناشی از افزایش تعداد پروازها و شلوغی مسیرهای هوایی را بهبود بخشد. طرح‌های پروازی PBN از طریق اجرای RNP و RNAV پیاده‌سازی می‌شوند. برای استفاده از این طرح‌ها در گیرنده FMS هواپیماها چندین حسگر ورودی در نظر گرفته شده است. مهم‌ترین حسگر ورودی GNSS می‌باشد. این سنسور، به صورت پیوسته از عملیات‌های PBN پشتیبانی می‌کند. با این حال، سرویس‌هایGNSS در برابر اثرات جوی و نویزهای عمدی آسیب‌پذیر هستند. در این مقاله فرصت‌ها و چالش‌های مربوط به استفاده از DME بعنوان منبع جایگزین برای موقعیت‌یابی، ناوبری و زمان بندی ( PNT) در غیاب خدمات GNSS مورد بحث قرار می‌گیرد

کلیدواژه‌ها