تست جریان آیرودینامیک ماوراءصوت و دستاوردهای نوین مهندسی هوافضا

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

پژوهشگاه هوافضا

چکیده

بسیاری از ماموریت های فضایی از گذشته تا سال های آینده در محدوده رژیم ماوراءصوت قرار می‌گیرند. به علت پیچیدگی ای ذاتی در آیروترمودینامیک جریان حول پرنده هایی که در سرعت‌های بیش از ماخ 4 پرواز می کنند، سوال های بدون جواب و زمینه های ناشناخته زیادی وجود دارد. در چنین جریان هایی مشخصه های خاصی مانند گرادیان های شدید انتروپی، لایه های شوک ضخیم، جریان های دما بالای گسسته، اندرکنش های لزج و لایه های مرزی با واکنش شیمیایی رخ می دهد. با در دست داشتن اطلاعات جریان ماوراءصوت حول فضاپیما، می توان طراحی را تا حد زیادی بهبود بخشید. با توجه به فیزیک مسأله، دقت مورد نظر و محدودیت های روش های دیگر مانند روش های عددی، بسیاری از مطالعات در این حوزه با استفاده از تست‌های تجربی صورت می‌پذیرد. با توجه به اهمیت این حوزه در دنیای هوافضای امروز، در این مقاله ضمن بررسی این حوزه، به معرفی آخرین دستاوردها و رویکردهای مراکز علمی و صنعتی دنیا پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها