دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 1-63 (دوره 1، شماره 1، تابستان 1396 ) 
5. کنترل مداری خودگردان: رویکردی نوین در ماهواره‌های LEO

صفحه 43-52

محمدعلی شاهی آشتیانی؛ حجت طائی؛ محمد بیانوندی