بال‌های شکل‌پذیر- طرحی نوین در صنعت هوایی

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشجو/ دانشگاه علوم و تحقیقات

2 هیئت علمی/ دانشگاه صنعتی شریف

3 مکانیک/ دانشکده مکانیک/ دانشگاه علوم و تحقیقات/ تهران/ ایران

چکیده

بهکارگیری بالهای مفهومی شبیه بال پرندگان امری برای به کارگیری در صنعت امری فراگیر میباشد. هدف از ارائه‌ی این مقاله، مطالعه و بررسی بال‌های شکل‌پذیر و تأثیر آن‌ها بر وسایل نقلیه‌ی هوایی با الگوگیری از شکل بال و نحوه‌ی پرواز پرندگان است. ابتدا، شکل بال پرندگان و نحوه‌ی پرواز آن‌ها در موقعیت‌های مختلف بررسی می‌شود. سپس، 7 نوع بال شکل‌پذیر با الگوگیری از شکل بال پرندگان معرفی می‌شود. همچنین، مواد مورد نیاز این بال‌ها که از سال 2000، کشف و ساخته شده‌اند، بیان می‌شود. در انتها با ذکر دلایلی، نتیجه‌گیری می‌شود که، میل به داشتن علم این نوع بال‌ها و ساحت آن‌ها برای دستیابی به فناوری‌های به‌روز در آینده بسیار ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات