علمی- ترویجی
بررسی تأثیر ترکیب MAPO و T313 بر خواص رئولوژی و مکانیکی پیشرانة جامد مرکب بر پایة HTPB

سید امان الله موسوی ندوشن؛ یحیی ابراهیم آبادی؛ نواب فتح؛ حامد شیخ حسنی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 1-8

چکیده
  پیشرانه‌های جامد مرکب به علت برخورداری از مزایایی همچون دانسیتة بالا، ایمپالس ویژة بالا و امکان تولید گرین‌های بزرگ، کاربردهای گسترده‌ای در صنایع موشکی دارند. این پیشرانه‌ها از سه جزء اصلی اکسیدکننده، سوخت و پیونددهنده تشکیل شده‌اند. در سال‌های اخیر، رزین پلی بوتادی ان با گروه انتهایی هیدروکسیل (HTPB) با توجه به خواص مکانیکی مناسب ...  بیشتر

علمی- ترویجی
بررسی آماری پارامترهای جرمی - انرژتیکی موتورهای چندمحفظه‌ای و کلاسترشده پیشران مایع

محمد شفیعی دهج؛ مهیار نادری؛ سید علیرضا جلالی چیمه

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 9-14

چکیده
  افزایش ارتفاع مداری و جرم محموله ماهواره­برها، علاوه بر چند مرحله­ای کردن ماهواره­برها، نیازمند استفاده از سامانه­های پیشرانش قویتر می‌باشد. یکی از روش­های متداول جهت تأمین پیشرانة مورد نیاز هر مرحله، چیدمان مناسب چند موتور در کنار یکدیگر است، تا بدین ترتیب نیروی پیشران لازم برای انجام ماموریت فراهم شود. هدف کلی این مقاله، ...  بیشتر

علمی- ترویجی
توسعة نرم‌افزار محاسبة بار دینامیکی وارد بر بال و دم افقی یک هواپیما با تغییر زاویة بالابر

مرتضی بیاتی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 15-22

چکیده
  در این تحقیق، نرم‌افزار شبیه‌ساز دینامیکی نمایش تغییرات زمانی ضریب بار بال و دم افقی هواپیما تدوین ‌شده است. معادلات مرتبط با بارگذاری دم، متأثر از جابجایی سطح کنترلی بالابر استخراج، با استفاده از نرم‌افزار متلب حل و در قالب یک نرم‌افزار گرافیکی ارائه شده است. با واردکردن تغییرات زمانی زوایای انحراف سطح بالابر در هر مانور پروازی ...  بیشتر

علمی- ترویجی
ارائه الگوریتمی براساس یادگیری ماشین شدید، به منظور نرخ انتقال مواد در فرآیند EDC

محمدرضا مرکی؛ هادی تقی ملک؛ مجید آذرگمان؛ رامین کرمی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 23-30

چکیده
  در مقالة حاضر از روش ماشین یادگیری شدید برای مدل‌سازی نرخ انتقال مواد در فرآیند EDC به عنوان پارامتر تأثیرگذار بر سرعت انجام فرآیند و کیفیت سطح بوجود آمده، استفاده شده است. میزان میانگین مربعات خطا (MSE) برای نرخ انتقال مواد در داده‌های آموزش 387,000/0 و در داده‌های آزمون 7,001/0 با استفاده از مدل شبکة عصبی ماشین یادگیری شدید بدست آمده است. ...  بیشتر

علمی- ترویجی
طراحی و ساخت لولة موج ضربه‌ای انعکاسی جهت مطالعة تجربی سینتیک احتراق

ایمان بهمن جهرمی؛ کاوه قربانیان

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 31-38

چکیده
  ترکیب طیف‌سنجی لیزری و لولة موج ضربه‌ای انعکاسی یکی از پرکاربردترین و مناسب‌ترین ابزارها جهت بررسی تجربی سینتیک احتراق می‌باشد. با استفاده از لوله موج ضربه‌ای، ثابت زمانی تأخیر احتراق انواع سوخت و همچنین محصولات ناشی از فرآیندهای احتراقی قابل بررسی و تحلیل می‌باشد. جهت استفاده از لولة موج ضربه‌ای در مطالعات طیف‌سنجی مربوط به ...  بیشتر

علمی- ترویجی
بررسی روش‌های محاسبه ضریب انتقال حرارت جابجایی در محفظه‌های احتراق و در نازل‌های همگرا-واگرا

محمد رزمجوئی؛ زهیر صبوحی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 39-50

چکیده
  این مقاله شامل بررسی و مقایسه روش‌های محاسبه ضریب انتقال حرارت جابجایی در محفظه احتراق و در نازل همگرا-واگرا می‌باشد. به این منظور، ابتدا تاریخچه‌ای از روش‌های مختلف محاسبه ضریب انتقال حرارت جابجایی بیان شده و سپس جریان داخلی نازل به روش صریح مک-کورمک حل شده است. روش‌های بارتز، استانتون، پریکسورن و آدمی در بین روش‌های مطرح این ...  بیشتر