دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 12، بهار 1399، صفحه 1-63 (بهار 1399/ دوره سوم / شماره 1 (دوره چهارم، پیاپی 12)) 
1. اثر کاتالیزور پخت DBTDL بر خواص مکانیکی بالستیکی یک آتشزنة کامپوزیتی

صفحه 1-6

احمد ملائی؛ یحیی ابراهیم آبادی؛ نواب فتحی؛ محمدجواد ستوده


3. بررسی انواع عایق‌های چندلایة منعکس‌کنندة (MLI) در مخازن کرایوژنیک

صفحه 23-34

محمدرضا بایرامعلی پور قشلاقی؛ علی صابری مقدم؛ محمدمهدی بحری رشت آبادی


6. بررسی مروری آشکارساز VUV مبتنی بر نیمه‌هادی آلومینیم نیترید (AlN) در کاربردهای فضایی

صفحه 55-63

لیلا برغمدی؛ سید حسن صدیقی؛ بیژن غفاری قمی؛ شهاب نوروزیان علم