دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 1-60 (دوره 1، شماره 3، زمستان 1396 ) 
4. فضانوردان و غذای فضایی

صفحه 31-40

فرزانه عظیمی؛ زهرا حاج ابراهیمی؛ کورس نکوفر


5. ایرفویل موج‌دار و تأثیرات آن بر ضرایب آیرودینامیکی

صفحه 41-47

فهیمه معظمی؛ محمود پسندیده‌فرد؛ کرامت ملک‌زاده‌فرد