یادداشت تحقیقاتی
طراحی مفهومی ماهواره‌های مکعبی ناوبری برای تعیین موقعیت محلی کشور ایران با رویکرد ماژولار

حسن ناصح؛ صفا دهقان منشادی؛ مصطفی جعفرپناه؛ فاطمه اصدق پور؛ احمد قنبری مطلق؛ نسرین صحرانوردفرد

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1399، صفحه 13-1

چکیده
  هدف این مقاله طراحی منظومة نانوماهواره­های مکعبی ناوبری برای تعیین موقعیت محلی کشور ایران با رویکرد استفاده از قطعات و المان‌های تجاری موجود می‌باشد. در این راستا، ماتریس طراحی نانوماهواره­های مکعبی به منظور تعیین الزامات موقعیت محلی استخراج شده است. ابتدا، با استفاده از پردازش آماری نانوماهواره­های مکعبی با مأموریت مشابه، ...  بیشتر

یادداشت تحقیقاتی
چالش‌های سیستم‌های ناوبری اینرسی و تلفیقی در کاربرد رادار با دهانة مصنوعی

وحید چراغی محمودآبادی؛ هادی مکارم؛ مجید حاتم

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1399، صفحه 24-15

چکیده
  خطای ناوبری در کاربرد رادار با دهانة مصنوعی (سار) منجر به خطای فاز سیگنال بازگشتی و کاهش کیفیت تصویر سار می‌شود. از این میان، خطای فاز مرتبه‌های صفر و یک بر کیفیت تصویر اثری ندارد، اما خطای فاز مرتبه‌های دوم و بالاتر بسیار حائز اهمیت است. بخش عمدة خطای فاز مرتبه‌های دوم و بالاتر ناشی از خطاهای زاویة اولیه، بایاس سنسورهای اینرسی و ...  بیشتر

علمی- ترویجی
کمربندهای تشعشعی ون آلن: چالش مهم مأموریت‌های زیست-فضا

ایمان شفیعی نژاد؛ شراره قاسمی؛ نادیا نوری

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1399، صفحه 33-25

چکیده
  مأموریت‌های فضایی سرنشین‌دار بخش اعظمی از سفرهای آیندة فضایی را به خود اختصاص می‌دهد. تشعشعات فضایی کمربندهای ون آلن یکی از چالش‌های مهم مأموریت‌های فضایی با رویکرد زیست-فضا است. فضاپیماها تحت نفوذ تشعشعات پرانرژی موجود در فضا قرار دارند که تأثیرات زیادی بر وسایل الکتریکی و محموله‌های آنها، به خصوص محموله‌های زیستی دارد. این ...  بیشتر

علمی- ترویجی
تدوین و صحه‌گذاری یک الگوریتم طراحی مفهومی برای موتورهای سوخت مایع سیکل انبساطی

عبدالله اسدالهی قهیه؛ ساناز نیک آئین؛ داود رمش

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1399، صفحه 35-43

چکیده
  این مقاله روشی نوین و فراگیر در راستای طراحی مفهومی موتورهای سوخت مایع سیکل انبساطی ارائه می‌دهد. از مزایای کد محاسباتی توسعه داده شده در این پژوهش، امکان در نظرگرفتن رژیم کار بدون کاویتاسیون پمپ­ها با بیشینه کردن ضربة ویژه سامانة موتور است. بر مبنای الگوریتم ارائه شده، رژیم پایای موتور مدل­سازی ریاضی استاتیکی می‌شود. این امر ...  بیشتر

علمی- ترویجی
طراحی سامانة آشکارسازی هدف در مناطق بومی ایران: مطالعة موردی آبادان و اهواز، با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای چندطیفی لندست 8 و سنتینل 2

مریم ایمانی

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1399، صفحه 45-63

چکیده
  تصاویر ابرطیفی اطلاعات طیفی با ارزشی را جهت آشکارسازی هدف فراهم می‌کنند، ولی از آن جاکه این تصاویر برای مناطق ایران در دسترس نیستند. بنابراین، در این پژوهش از تصاویر چندطیفی با حدودا 10 باند طیفی استفاده شده است. با توجه به تفاوت‌های بین تصویر ابرطیفی و چندطیفی، نیاز به طراحی یک سامانة مناسب جهت انتخاب و تطبیق آشکارساز مناسب برای ...  بیشتر

علمی- ترویجی
مروری بر مدلسازی، پایداری و کنترل ربات‌های بال‌زن

ثریا لیثی؛ جواد پشتان

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1399، صفحه 65-76

چکیده
  هواپیماهای بدون سرنشین بال‌زن با توجه به توانایی پرواز بدون صدا در سرعت‌های کم و قابلیت مانور زیاد در معرض توجه قرار گرفته‌اند. در این مقاله، با بررسی تاریخچة این موضوع و اهمیـت آن در زمینة علوم مهندسی، چگونگی بدست‌ آمدن نیروهای مورد نیاز برآی پرواز در بال زدن شرح داده می‌شود. پس از آن، با بررسی جوانب مختلف و ارائة معادلات، مدل مناسبی ...  بیشتر