دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 22، آذر 1401، صفحه 1-55 (پاییز 1401/ دوره پنجم/شماره 3 (دوره ششم، شماره پیاپی 22) ) 

علمی-پژوهشی

کاهش شیوع ویروس کرونا (کووید-19) در خطوط هوایی با بکارگیری هوش مصنوعی یادگیری تقویتی

صفحه 1-10

10.22034/jtae.2022.140119

محمد صیامی عراقی؛ ایمان شفیعی نژاد؛ شراره قاسمی؛ مهیار صادقی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1401/ دوره پنجم/شماره 4 (دوره ششم، شماره پیاپی 23)
پاییز 1401/ دوره پنجم/شماره 3 (دوره ششم، شماره پیاپی 22)
تابستان 1401/ دوره پنجم/ شماره 2 (دوره ششم، پیاپی 21)
بهار 1401/ دوره پنجم/ شماره 1 (دوره ششم، پیاپی 20)